Auto2Buy

האתר המוביל לייעוץ רכבבבדיקת רכב שרציתי לקנות נמצאו ליקויים בעלי משמעות גבוהה- תיקון תאונה בחזית ובזרוע עליונה שמחוברת לשילדה תומכת גשר עליו, הוחלף גשר עליון והוחלף גשר תומך מצננים תחתון שמחובר עם ברגים, הוחלפו חלקי מרכב ברכב.
האם זו פגיעת שאסי? אם לא האם יש פה ירידת ערך של הרכב.
תודה


שלום רב,
קודם כל אתייחס להיבט התיאורטי של הממצאים.
שבמכוני רישוי מציינים "ליקוים בעלי משמעות גבוהה", מתכוונים לתאונות שלדה (שאסי).
החלק הראשון של תיאור התאונה, החלפת גשר עליון ותחתון, אינם נחשבים כתאונות שלדה ולרוב מחשיבים אותם במכוני רישוי כליקויים בעלי משמעות בינונית.
החלק השני של הממצאים, "הוחלפו חלקי מרכב ברכב", כללי מידי, אילו חלקים הוחלפו???
בכל מקרה, לפי התיאור הנ"ל ניתן להסיק שקיימת ירידת ערך ברכב הזה, אך בגלל התיאור הכללי, קשה לדעת בכמה אחוזים ביחס למחיר הרכב.
אם מדובר ברכב נפוץ שיש כמוהו לא מעט על הכביש, עדיף לחפש אחד במצב יותר טוב.

נשמח לסייע שוב,
Auto2buyCheap Longchamp Bags Australia Longchamp Online Uk Buy Longchamp Planetes Online Buy Longchamp Bag Online Australia Longchamp Bags Sale Longchamp Le Pliage Price Australia Longchamp Online Malaysia Cheap Longchamp Australia Longchamp Le Pliage Sizes Longchamp Outlet Australia Longchamp Australia Longchamp Australia Stockists Longchamp Tote Price Longchamp Le Pliage Large Australia Buy Longchamp Online Australia Longchamp Bags Sydney Longchamp Australia Sale